Nyheter i Sekos medlemsförsäkringar

Vid årsskiftet kommer en del förändringar i några av Sekos medlemsförsäkringar att träda i kraft.

Publicerad:

En positiv nyhet är att inkomstförsäkringen kommer att utökas med 100 dagar. Detta är ett frivilligt tillval som innebär att den som blir arbetslös, mot en extra premie, kan utöka sin inkomstförsäkring till att gälla i 200 dagar. Ett skydd i 100 dagar ingår redan i medlemskapet idag.

En annan nyhet som träder i kraft i den 1 januari 2024 är att medlemmar som har valt till Sjuk- och efterlevandeförsäkringen nu kan teckna valbara belopp i försäkringen.

En förändring kommer också att ske när det gäller tilläggsförsäkringen Medlemsbarn, där det från årsskiftet kommer att vara möjlig att välja nivå ”bas” i försäkringen, vilket innebär en lägre premie. Mindre förändringar kommer också att ske i den kollektiva hemförsäkringen och diagnosförsäkringen.

Mer detaljerad information om nyheterna i dessa försäkringar, samt länkar till hur man enkelt uppdaterar sitt försäkringsskydd, kommer att kommuniceras på hemisdan under vecka 1 2024.

Observera att försäkringarna inte går att teckna förrän tidigast under vecka 1 2024. Det går alltså inte att kontakta Folksam, som administrerar dessa försäkringar, redan nu och teckna upp dig.

Uppdaterad: