Nya material från LO

LO:s samlar en hel del dokument, rapporter och utredningar på sin hemsida som har ett bra värde för dig som vill fördjupa dig mer i fackliga frågor Nedan är tre aktuella rapporter som går att ladda ner.

Publicerad:

LOs Kinastrategi
Ett strategidokument utvecklas LOs syn och LOs förhållningssätt till Kina ur ett såväl politiskt som ekonomiskt perspektiv.

Investera i Sverige
Ett program där LO och LO-förbunden ger sin syn på vilka investeringar som behövs för att återstarta Sverige och göra oss till ett starkare land efter pandemin.

Facklig anslutning år 2021
Statistik över facklig anslutning bland anställda efter klass och kön år 1990–2021.

Samliga material finna att ladda hem på LO:s materialsida

Uppdaterad: