Minnesanteckningar från förbundsstyrelsen 14 september

Nu finns snabbprotokollet från förbundsstyrelsens möte den 14 september ute på "mina sidor"

Publicerad:

Du som är förtroendevald i Seko kommer åt anteckningarna genom att logga in med Bank-ID på "mina sidor" och besöka "Ledningen informerar". Direktlänk här.

Uppdaterad: