Information med anledning av Covid-19

Som vi tidigare informerat om följer vi hela tiden utvecklingen och de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten kommer med. Vi har all anledning att vara extra noggranna när det gäller att följa råd och rekommendationer. Fler och fler har nu vaccinerat sig och vi hoppas att vi inom en överskådlig framtid kan komma till ett mer normalt läge.   

Publicerad:

Med den information vi har i dagsläget finns dock inget säkert datum för när allt blir som vanligt igen och vi kan återgå till våra normala arbetsplatser. De senaste signalerna från Folkhälsomyndigheten pekar fortsatt åt att nuvarande restriktioner behöver finnas kvar tills ännu fler vaccinerat sig och smittspridningen avstannat. Läget är svårbedömt. Vi kommer dock med stor sannolikhet att ett tag framöver påverkas på ett eller annat sätt av pandemin.

Vårt beslut om att anställda i Seko är stationerade i hemmet förlängs till och med den 30 september 2021. I grunden handlar det om ansvar och omsorg för personalen, men även ett samhällsansvar. Vi vill vara tydliga med att vi inte gör någon skillnad på huruvida man är vaccinerad eller inte. Frågan om huruvida man är vaccinerad eller inte är en fråga om den enskildes integritet och inget vi som arbetsgivare vill eller kan ta hänsyn till. Samma gäller för alla.

Vi har sedan tidigare öppnat upp för att man tillsammans med sin närmaste chef kan göra en planering för de kommande veckorna när det gäller fysisk närvaro på kontoren. Detta innebär att man, tillsammans med din närmaste chef, kan planera för 14 dagar i taget. Chefen ansvarar i sin tur för att den personal som av olika skäl behöver vara fysiskt närvarande på sin arbetsplats kan arbeta på ett säkert sätt utan risk för smittspridning. När det gäller förbundskontoret så samordnas detta mellan enhets- och gruppcheferna. Ute i landet har gruppcheferna i respektive arbetsområde ett ansvar för hela arbetsplatsen och gör utifrån det en helhetsbedömning. Det är viktigt att de som av olika skäl måste vara fysiskt på arbetsplatsen kan vara där på ett säkert sätt. Denna princip gäller fortsatt. Men. Grundregeln är att alla jobbar hemma och att det ska vara så lite folk som möjligt på kontoren.

Chefen ansvarar även för att göra en bedömning av hela kedjan så att du som anställd kan ta dig hemifrån till kontoret på ett säkert sätt. Det kan handla om att undvika rusningstrafiken om du reser kollektivt. Det kan också innebära att man tar bilen till kontoret. På Hagagatan hyr vi några extra parkeringsplatser för att möjliggöra säkra transporter. Dessa går att boka i Outlook.

Ovan nämnda beslut gäller i första hand till den 30 september 2021.

Möten som arrangeras av Seko ska fram till den 30 september genomföras digitalt. Vi får också en hel del frågor kring hösten och om man exempelvis kan planera in fysiska konferenser och möten. Vi vet också att många i personalen blir inbjudna till fysiska möten som arrangeras av andra. Vår rekommendation är att alltid pröva det digitala formatet i första hand. Vi har dock full förståelse för att många ser fram emot att kunna träffas fysiskt och att en hel del möten gör sig bättre i det formatet.

För er som känner behov av att i nuläget kunna kalla till fysiska möten under hösten gäller följande:

  • Ha en plan B i åtanke så att det går att styra om mötet med kort varsel till ett digitalt möte utan att det medför avbokningskostnader.
  • Planera mötena så att de som önskar ska kunna delta digitalt.
  • Boka lokal så att det är möjligt att hålla avstånd och genomföra mötena på ett covid-säkert sätt.
  • Det är viktigt att ni som blir kallade till fysiska möten före den 30 september som andra arrangerar, kontaktar krisgruppen för bedömning.

När det gäller beslutsmöten i den demokratiska organisationen finns ett etablerat mötessystem. Fler och fler använder nu Vote-IT för att genomföra demokratiska möten. Behöver man stöd/utbildning när det gäller Vote-IT, mejla till organisation@seko.se

Den 12-13 oktober genomförs förbundets andra del av kongressen. Huvudspåret är att genomföra kongressen i en så kallad hub-lösning. Vi kommer att ha ett antal hubbar runt om i landet med cirka 20 deltagare på varje plats i väl tilltagna lokaler. Förhoppningsvis kommer detta att vara möjligt att genomföra men det finns även en plan B som kan verkställas med kort varsel. Denna innebär att kongressen genomförs helt digitalt. Då kongressen får betraktas som det viktigaste mötet vi har som en demokratisk organisation hoppas vi innerligt att den går att genomföra som planerat.

Läget är som sagt svårbedömt och vi kommer att återkomma kring hur en successiv återgång kan genomföras när det gäller närvaro på kontoren. Vår förhoppning är givetvis att pandemin ska besegras så vi kan återgå till mer normala förhållanden. Förbundets krisgrupp har möten löpande och följer utvecklingen kring pandemin och eventuella justeringar av myndighetens rekommendationer.

Vi är också medvetna om att många har funderingar kring vad som händer efter pandemin. Kan man fortsätta att jobba hemma några dagar i veckan eller vad är det som gäller? När pandemin är över så är grunden att vi återgår till våra normala arbetsplatser. Vi har däremot öppnat upp för att kunna arbeta hemma upp till två dagar i veckan. Detta är dock ingen generell möjlighet utan kommer prövas individuellt av närmaste chef och sedan utvärderas var tredje månad. I de fall detta beviljas är det inte heller den enskilde som avgör vilka dagar man arbetar hemma utan detta ska anpassas till verksamheten i övrigt.

Vi vet att frågorna är många och att såväl företag som andra organisationer har olika sätt att hantera läget. Vårt fokus i den uppkomna situationen är personalens, våra förtroendevaldas och våra medlemmars hälsa men också ett ansvarstagande för samhället i stort. Samtidigt måste vi garantera en fungerade verksamhet. Stort tack för ert tålamod.

Vi återkommer med mer information i slutet av september. Har ni frågor eller funderingar med anledning av detta kontakta personalchefen.

Ta hand om er. Håll ut, håll avstånd och tvätta händerna.

Uppdaterad: