Nyheter för förtroendevalda

 • Kongress 2021: Seko har beslutat att verka för en sjätte semestervecka

  Sekos kongress beslutade idag att förbundet ska verka för en sjätte semestervecka. Målet är att förändra semesterlagen och arbetet ska därför genomföras i det facklig-politiska arbetet.

 • Kongress 2021: Programmet Seko Framtid klubbat

  Idag startade del 2 av Sekos kongress och på förmiddagen godkände kongressen programmet ”Seko Framtid”, som därmed blir ett viktigt verktyg i den fackliga verksamheten de kommande åren.

 • Snabbprotokoll från förbundsstyrelsen 5 oktober

  Nu ligger minnesanteckningarna från förbundsstyrelsens möte den 5 oktober ute på "mina sidor". Du som är förtroendevald i Seko kan ta del av dessa genom att logga in med Bank-ID.

 • Nyhetsbrev om de nya förbundsavgifterna utskickat

  Idag har ett nyhetsbrev skickats via mail till samtliga förtroendevalda i Seko. I nyhetsbrevet finns information om de kommande förändringarna av förbundsavgiften, vilka träder i kraft vid årsskiftet.

 • Prioriterade områden och mål 2022

  Den 14 september antog Sekos förbundsstyrelse prioriterade mål för 2022.

 • Minnesanteckningar från förbundsstyrelsen 14 september

  Nu finns snabbprotokollet från förbundsstyrelsens möte den 14 september ute på "mina sidor"

 • Information med anledning av Covid-19

  Sedan starten av pandemin har vi varit tydliga med att följa Folkhälsomyndighetens och regeringens rekommendationer och restriktioner. Som vi tidigare beskrivit har det handlat om såväl hänsyn till våra anställdas...

 • Nya material från LO

  LO:s samlar en hel del dokument, rapporter och utredningar på sin hemsida som har ett bra värde för dig som vill fördjupa dig mer i fackliga frågor Nedan är tre aktuella rapporter som går att ladda ner.

 • Information med anledning av Covid-19

  Som vi tidigare informerat om följer vi hela tiden utvecklingen och de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten kommer med. Vi har all anledning att vara extra noggranna när det gäller att följa råd och rekommendatione...

 • Snabbprotokoll från förbundsstyrelsen 17 augusti

  Nu kan du som är förtroendevald i Seko ta del av snabbanteckningarna från förbundsstyrelsens möte den 17 augusti. 

Uppdaterad: