Nyheter för förtroendevalda

 • Arbetet med skolinformationer tar fart

  Under 2020 fick Seko bara ett fåtal nya elevmedlemmar. Skolinformationer var på grund av pandemin svåra att genomföra, och utan skolinformationer inga nya elevmedlemmar. Under 2021 har dock arbetet med digitala skolinformatione...

 • Första delen av kongressen är avslutad

  2021 års kongress första del är avslutad. Det blev en på många sätt historisk kongress. För första gången genomfördes en kongressdag helt digitalt. Det var också första gången som...

 • Gabriella Lavecchia vald till ny förbundsordförande i Seko

  Seko, Service- och kommunikationsfacket, har idag kongress. För en liten stund sedan beslutade en enhällig kongress att välja Gabriella Lavecchia till ny förbundsordförande.

 • Pandemi-enkät till fackliga företrädare inom Staten

  En partssammansatt arbetsgrupp inom statliga verksamheter har som ett resultat av avtalsrörelsen tagit fram en enkät som riktar sig till parterna för att ta reda på hur pandemin påverkat samverkan gällande arbetsmilj&o...

 • Information med anledning av Covid19

  Som vi tidigare informerat om följer vi hela tiden utvecklingen och de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten kommer med. Vi har all anledning att vara extra noggranna när det gäller att följa råd och rekommendatione...

 • Information från Arbetsmiljöverket om Covid-19 och ventilation

  På arbetsplatser är det viktigt att ha en god ventilation, vädra och hålla avstånd till varandra för att minska smittspridningen. Är du skyddsombud - kontrollera att arbetsgivaren följer de rekommendationer...

 • Fackligt Perspektiv nr 2 2021

  Nu finns Fackligt Perspektiv nr 2 att ladda ner från "mina sidor". Du kan bland annat läsa om Sekos viktiga opinionsbildningsarbete och vad som är på gång inför kongressen. 

 • Snabbprotokoll förbundsstyrelsen 4 maj

  Nu finns minnesanteckningarna från förbundsstyrelsens möte den 4 maj ute på "mina sidor".

 • Snabbprotokoll från förbundsstyrelsen 13-14 april

  Nu finns snabbprotokollet/minnesanteckningarna från förbundsstyrelsens möte den 13-14 april att läsa på mina sidor (för dig är förtroendevald i Seko).

 • Gör ditt eget 1 maj-plakat!

  Pandemin dröjer sig kvar och inte heller i år kommer vi att kunna demonstrera på gatorna den 1 maj. Men säga vad vi tycker kan vi fortfarande göra, så vi vill se era 1 maj-plakat!

Uppdaterad: