Tabell förbundsavgifter 2022

I tabellen nedan ser du den nya avgiftsstegen som börjande gälla från den 1 januari 2022.

Tabell över förbundsavgiften (ej klubbavgift, ej a-kassa)

 

Löneintervall Steg 1 Steg 2 Steg 3
0-5 999 50 50 50
6 000-8 999 50 50 50
9 000-11 999 50 50 50
12 000-14 999 150 150 150
15 000-17 999 170 170 170
18 000-20 999 200 200 200
21 000-23 999 230 230 230
24 000-26 999 270 270 270
27 000-29 999 280 285 290
30 000-32 999 305 310 320
33 000-35 999 310 320 330
36 000-38 999 315 330 340
39 000-42 999 320 335 345
43 000-46 999 325 350 360
47 000- 330 355 370
Pensionärer 50 50 50

Steg 2 avser avgiften fr om 2023 och steg 3 avser avgiften fr om 2024.

A-kassa tillkommer. För pensionär är avgiften 50 kr/månad (en höjning med 8 kr fr om 1/1 2022). 

Är du studerande?
Då betalar du 50 kronor för hela studieperioden om du går på en yrkesinriktad utbildning (YH-utbildning, godkänd av Seko).Du betalar 0 kronor om du går på gymnasiet och du betalar 50 kronor i månaden om du går en annan, övrig utbildning. Här kan du läsa mer om studerandemedlemskap.

Uppdaterad:
Sidansvarig: Organisationsenheten