Tabell förbundsavgifter 2022

I tabellen nedan ser du den nya avgiftsstegen som börjar gälla från den 1 januari 2022.

Tabell över nya förbundsavgiften (ej klubbavgift, ej a-kassa)

 

Löneintervall Steg 1 Steg 2 Steg 3
0-5 999 50 50 50
6 000-8 999 50 50 50
9 000-11 999 50 50 50
12 000-14 999 150 150 150
15 000-17 999 170 170 170
18 000-20 999 200 200 200
21 000-23 999 230 230 230
24 000-26 999 270 270 270
27 000-29 999 280 285 290
30 000-32 999 305 310 320
33 000-35 999 310 320 330
36 000-38 999 315 330 340
39 000-42 999 320 335 345
43 000-46 999 325 350 360
47 000- 330 355 370
Pensionärer 50 50 50

A-kassa tillkommer. För pensionär är avgiften 50 kr/månad (en höjning med 8 kr fr om 1/1 2022). Informaton om förbundssavgiften så som den gäller under återstoden av 2021 hittar du på sidan "Vad kostar det?"

Uppdaterad:
Sidansvarig: Organisationsenheten