Frågor och svar

Här nedan följer några vanliga frågor och svar kring det nya avgiftssystemet. Denna FAQ kommer att fyllas på vartefter det kommer in fler vanliga frågor.

Har du en specifik fråga som rör medlemsavgiften, och inte hittar svaret på dessa sidor, skicka ett meddelande till organisation@seko.se eller ring till Sekos Medlemsservice, Seko Direkt på 0770-457 900

 • I första hand för att öka rättvisan. I det förra systemet betalade lågavlönade medlemmar procentuellt mer av sina löner medan högavlönade betalade mindre. I andra hand för att klara förbundets ekonomi. Avgifterna har varit oförändrade länge, samtidigt som medlemmarnas löner ökat år för år.

 • I det gamla systemet betalade de med en låg inkomst rent procentuellt mer av
  sin inkomst i förbundsavgift än de som hade de högsta inkomsterna. I det nya systemet ska alla betala lika stor andel. Det betyder att de med låg inkomst kan få sänkt avgift medan de med de högsta lönerna kan få höjd avgift. Det sista steget höjs från 26 000 kronor till 47 000 kronor. Antalet steg i avgiftstrappan ökar också från 7 till 15.

 • En första förändring av avgifterna sker den 1 januari 2022. Därefter följer
  ytterligare justeringar 2023 och 2024.

 • Förbundsavgiften används främst till personalkostnader, lokaler, IT, medlemsregister med mera. Detta för att säkerställa
  att förbundet klarar förhandlingsuppdraget, hjälp vid tvister, studier,
  rättshjälp, kommunikation och administration. Därutöver används avgiften till att betala obligatoriska försäkringar inklusive den relativt nytillkomna inkomstförsäkringen. Avgiften går också regionernas (Seko-kontorens) arbete, internationellt arbete och Sekotidningen.

  Avgiften till a-kassan ingår inte i förbundsavgiften.

 • Enligt stadgarna har den som förhandlar om medlems lön skyldighet att säkerställa att inrapportering av förändringar sker till förbundet. Assistenterna på regionkontoren hjälper till med att föra in de nya lönerna i medlemssystemet.

 • Den totala medlemsavgiften består av två delar, förbundsavgift och klubbavgift. Det beslut som kongressen fattade om nytt avgiftssystem berör endast förbundsavgiften. Nivå för klubbavgift beslutas årligen av respektive klubb inom förbundet. Klubbavgift tas för att klubben ska kunna finansiera sina fackliga verksamhet. Den kan variera.

 • Ja, den höjs från och med den 1/1 2022 med 8 kronor, från 42 kronor till 50 kronor/månad.