Region Nord

Seko Vård Luleå

Ordförande Anders Lundbäck
Tele 0920-21 41 60
Mail Anders.Lundback@kriminalvarden.se 

Seko Vård Östersund

Orförande Anders Petersén
Tele  063-10 93 90
Mail Anders.Petersen@kriminalvarden.se

Seko Vård Umeå

Ordförande Lars Lindström
Tele 090-6955861
Mail Lars.Lindstrom3@kriminalvarden.se 

Seko Vård Västernorrland

Ordförande Peter Hemström
Tele 0611-866 03
Mail Peter.Hemstrom@kriminalvarden.se

Seko Vård Gävle

Ordförande Petra Svensk-Berggren
Tele 026-456 13 57
Mail Petra.Svensk@kriminalvarden.se

Seko Vård Falun

Ordförande Joen Norström Ridderborg
Tele: 023-666 16 02
Mail Joen.NorstromRidderborg@Kriminalvarden.se

 

 

Granskad:
Sidansvarig: Seko Kriminalvård