Ungdom

Vision
Skapa en fackförening som lever i den tidsålder som vi är och verkar i.
Vi ska vara det självklara valet för ungdomar på Telia Company.

Teliaklubben arbetar aktivt med att utveckla informationstekniken för att nå ut till ungdomar på ett relevant sätt.

Genom aktiviteter som skall upplevas modernt, proffsigt och engagerande vill vi på detta vis skapa en ökad förståelse och anslutningsgrad till Teliaklubben.

Vi vill även få med ungdomar och deras perspektiv för att fånga deras intresse och utveckla dem så att vi får en återväxt bland fackliga företrädare.

Tilsammans skapar ett fackförbund som är relevant för ungdomar. 


Viktiga satsningsområden
- Utveckla nya relevanta sätt att nå ut med information
- Stötta sektionerna med att kartlägga områden där nya kontaktombud behövs

 


 

Uppdaterad:
Sidansvarig: Teliaklubben