Studier

I ett jämlikt och välmående samhälle har alla tillgång till kunskap, att samtidigt bidra till en kompetenshöjning som också gör dig som medlem konkurrenskraftig det tror vi är bra.

Som ett led i den tankegången vill vi därför stödja de medlemmar som väljer att vidareutbilda sig i form av möjlighet till Studiestöd alternativt Cirkelkostnad. Ambitionen inom Teliaklubben är att bistå våra medlemmar på bästa sätt. Utbildning är något som ska kännas tillgängligt och uppmuntrande.

 

Här kan du läsa mer om Cirkelkostnad

Cirkelkostnad ersätts med max 500: -/termin och medlem mot uppvisande av kvitto, cirkeln skall vara anordnad av ett godkänt studieförbund.

 

 

Här kan du läsa mer om Teliaklubbens "Studiestöd"

Studiestöd kan fås på max 3000kr/termin, maxbeloppet är 12000kr och när man uppnått det beloppet så kan man efter en treårsperiod återigen söka studiestöd.
Stödet gäller för kurser på Högskola, Universitet, Komvux, Yrkeshögskola och Folkhögskola.
Kursen måste vara lärarledd, vi ersätter inte för studier som inte är lärarledda. Stödet avser inte utlandsstudier. Ersättning kan fås för studielitteratur och kursmaterial som finns med på utbildarens litteraturförteckning. Kvitton och fakturor ska vara daterade från den period då du är yrkesverksam medlem i Teliaklubben Seko och då du har uppfyllt kvalifikationstiden på sex månader.
Beslut om studiestödet tas årligen vid klubbens ordinarie höstrepresentantskapsmöte.


• För att vara berättigad till stödet så måste man ha varit medlem i Teliaklubben Seko under minst sex månader.
• Gäller dig som är yrkesverksam medlem (anställd på Telia Company och medlem i Teliaklubben Seko).
• Ersättning kan fås för studielitteratur och kursmaterial som behövs till kursen och som finns med på utbildarens litteraturförteckning.
• Kvitton skall vara daterade så att det infaller i gällande kriterier kring medlemskap samt anställning.

Du kan inte söka ersättning retroaktivt för längre tid än innevarande *kalenderår. Samt att ansökan om ersättning skall vara ankomstregistrerad hos Teliaklubben Seko när du är yrkesverksam (anställd på Telia Company) medlem.

 Så här ansöker du om studiestöd:

Läs noga instruktionerna för hur du ansöker, så hjälper du oss att hålla nere handläggningstiden.

Vi vill gärna att du inkommer med din ansökan per termin, för att förenkla vår administration.
Ansöker du om ersättning för kurser med olika skolor/kursanordnare vill vi att du använder en ansökningsblankett per skola/kursanordnare. Samtliga intyg måste bifogas för varje gång du ansöker om studiestöd. Kvitton ska vara daterade från den period som du är yrkesverksam medlem i Teliaklubben Seko och förutsatt att du har uppfyllt kvalifikationstiden på 6 månader.
Teliaklubben Seko har rätt att kräva tillbaka felaktiga utbetalningar.

Ansökningsblankett, se nedan:

Här hittar du ansökningsblanketten

1) Intyg från Högskola, Universitet, Komvux, Yrkeshögskola och Folkhögskola där ditt namn, personnummer, kurs samt utbildningsperiod framgår.
2) Litteraturlista, för den kurs du begär ersättning för och som är utfärdad av utbildningsanordnaren.
3) Originalkvitton för inköpt litteratur som ska vara daterade i nära anslutning till kursperioden. Har du gjort inköpet via ditt kontokort så ska originalföljesedel med prisangivelse och kvitto på betalning från din internetbank bifogas.
4) Inköp av begagnad studielitteratur, bifoga handskrivet originalkvitto med följande information:
-Datum för köpet samt köparens namn
-Säljarens telefonnummer, underskrift samt namnförtydligande
-Pris, betalningssätt samt boktitel
-Vid köp av begagnade böcker via internet, bifoga mailkorrespondens från säljaren där pris och titel framgår samt bifoga kvitto/utdrag från din internetbank som påvisar genomförd transaktion.


Maila ansökningsblanketten tillsammans med digitala kvitton och intyg till: kjell-ake.sommeryd@teliacompany.com

Handläggningstid 
Utbetalning sker kvartalsvis. 


Läs noga instruktionerna för hur du ansöker, så hjälper du oss att hålla nere handläggningstiden.

Kontaktperson kjell-ake.sommeryd@teliacompany.com

 

 

Uppdaterad:
Sidansvarig: Teliaklubben