Sektion SydVäst

Sektionen verkar inom Telia koncernen. 

 

Sektionen verkar inom de större orterna Malmö, Kalmar, Jönköping, Göteborg, Karlstad, Norrköping samt Örebro.

Förutom detta har vi även hand om butiker på orter i hela denna geografi.

 

 

 

Uppdaterad:
Sidansvarig: Teliaklubben