Sektionerna

Teliaklubben består av två undersektioner.
Sektionernas främsta uppgift är att vara medlemsnära, rekrytera nya medlemmar och erbjuda medlemsutbildningar.

Sektionerna ansvarar för att genomföra lokala medlemsinformationer/
arbetsplatsträffar (FIBA - Facklig information på betald arbetstid).
Sektionerna har även  fullt ansvar för all medlemsverksamhet inom sitt verksamhetsområde såsom till exempel medlemsservice och studier.

Under respektive sektion kan du enkelt se vilka förtroendevalda du kan vända dig till.Uppdaterad:
Sidansvarig: Teliaklubben