Telias transformation är påbörjad

Telia har ensidigt beslutat att lägga ned privatkundtjänsten i Karlstad som ett resultat av prognostiserade volymnedgångar, effektiviseringar samt en framtida ortsstrategi. Totalt handlar det om mer än 100 befattningar. Ingen av befattningarna flyttas till annan ort utan alla tas bort. Ingen annan verksamhet i Karlstad berörs.
Publicerad:

Vi har under MBL förhandlingen fått redovisat all tillgänglig statistik och pågående förbättringsarbete. Men vi är ändå inte övertygade om förändringstakten. Mycket bygger enligt vår mening på saker man tror och hoppas på, och mindre på rena fakta.


Företagets plan innebär att man med hjälp av effektiviseringar och onlinelösningar förflyttar kundströmningar och samtidigt dramatiskt minska den egna personalen på några års sikt.


Seko kan inte stoppa utvecklingen och kundernas nya mönster, men vi vill säkerställa att alla beslut bygger på fakta och inte på osäkra prognoser. Företaget har inte lyckats övertyga oss helt om detta.


Dessutom utökar man bemanningen av resurskonsulter, vilket i sammanhanget är motsägelsefullt och väldigt svårt att få ihop med det som kommuniceras.


Seko har reserverat sig mot detta, enligt följande. Seko anser att man med dagens teknik kan bedriva verksamhet oavsett ort, och att det är en styrka med regional representation. Vidare så är vår uppskattning att den tidplan som beslutats inte är realistisk utifrån faktorer som Telia inte fullt kan påverka själva. Vi ser även en stor risk med en eventuellt försämrad psykosocial arbetsmiljö för kvarvarande personal inom området. Vi motsätter oss också att man i samband med neddragningen kraftfullt ökar upp behovet av resurskonsulter inom CC. Förhandlingen avslutades i oenighet.


För Seko Klubb TeliaSonera
Helene Bohné Strauss Seko ansvarig Customer Channels

 

 

 

 

Uppdaterad: