Arkiv 2015

  • Telias transformation är påbörjad

    Telia har ensidigt beslutat att lägga ned privatkundtjänsten i Karlstad som ett resultat av prognostiserade volymnedgångar, effektiviseringar samt en framtida ortsstrategi. Totalt handlar det om mer än 100 befattningar. Ingen av befattningarna flytta...

  • Förhandlingarna är avslutade

    I onsdags så avslutade arbetsgivaren och Seko förhandlingarna gällande de verksamhetsförändringar som sker under våren.