Seko granskar kommande neddragningar och anlitar arbetstagarkonsult

Fackförbunden på Telia har anlitat en Arbetstagarkonsult för att detaljgranska arbetsgivarens kommande verksamhetsförändringar.

En Arbetstagarkonsult (ibland kallad löntagarkonsult) arbetar på fackets uppdrag. Den granskar och analyserar en neddragning, en omorganisation, outsourcing eller flytt av verksamhet - förändringar som kan innebära både övertalighet och förändrade arbetsförhållanden för de anställda.

Publicerad:

Seko har deltagit på informationsmöte gällande de besparingskrav som arbetsgivaren informerat om. Arbetsgivaren hänvisar besparingskraven till minskade intäkter på flera av våra traditionella tjänster, som t.ex. fast telefoni och bredband/fiber, samtidigt som kostnaderna inte minskar enligt prognos.

De kontinuerliga organisationsförändringar som resulterar i personalneddragningar påverkar våra medlemmars engagemang och anställningstrygghet. Seko förespråkar att arbetsgivaren i större utsträckning involverar medarbetare som har kunskapen i och från verksamheten. För att på så sätt bidra till att kostnadseffektiviseringarna genomförs på ett mer kvalitativt sätt.

Den tidsplan som arbetsgivaren tagit fram är mycket snäv och Seko är kritisk till att man avser genomföra förändringen under en så komprimerad tidsram, samt att de fackliga organisationerna inte blivit involverade i ett tidigare skede.

Seko är kallad till informationsmöten under juli och augusti och förhandlingen beräknas genomföras i mitten av augusti. Information till berörda individer beräknas ske under slutet av augusti.

För de berörda så gäller nuvarande villkorsavtal för 2016 - 2018.

Uppdaterad:
Sidansvarig: Teliaklubben