Verksamhetsförändringar väntar

Seko är kallad till förhandlingar gällande verksamhetsförändringar och övertalighet.

Förhandlingsdatum är planerat till 150908, innan detta genomför arbetsgivaren informations möten gällande samtliga berörda enheter och där alla personalorganisationer är kallade. TeliaSonera har 150826 gått ut med viss information på intranätet gällande förändringen.

Som ni förstår så kan vi i detta läge inte vara detaljerad i vår information till er. Vi vet att de flesta vill veta hur verksamhetsförändringarna och övertaligheten kommer att se ut, och gärna få vetskap om det egna området. Tyvärr måste vi invänta förhandlingens avslut innan detaljerad information kan kommuniceras.

Det som går att kommunicera är att det är 170 befattningar som berörs främst inom Group Functions, Consumer, Customer Channels, Enterprise och Skanova. Mindre förändringar kommer även att ske inom övriga enheter i Sverige.

Vi har ett befintligt villkorsavtal/omställningsavtal som gäller i de fall man omfattas av förändringen. Huvudprincipen i avtalet är som bekant att den lagenliga uppsägningstiden gäller, samt lika många månaders avgångsvederlag. Det finns även så kallade extramånader för de som är äldre och har en längre anställningstid i företaget.

Riskbedömningar på alla förändringar skall göras tillsammans med arbetsmiljöombud/huvudskyddsombud.

För Seko Klubb TeliaSonera
Peter Wiklund Ordförande

Uppdaterad: