Strejkvarsel på Telekom flyttas fram

Seko – Service- och Kommunikationsfacket har idag beslutat att flytta fram strejkvarslet på Telekom-området efter vädjan från medlarna. Strejken skulle enligt tidigare varsel inledas på måndag, den 18 april klockan 12.00 men flyttas nu fram till torsdag, den 21 april klockan 14.00.

-Vi har efter vädjan från medlarna kommit fram till att skjuta på konflikten då det finns utestående frågor som ska prövas i Arbetsdomstolen under kommande vecka. Vi väljer därför att gå medlarna till mötes och avvaktar beslut i Arbetsdomstolen innan en eventuell strejk blir verklighet, säger Valle Karlsson, avtalssekreterare på Seko.

Prövningen i Arbetsdomstolen berör det varsel som Unionen lagt och handlar om kravet på extra pensionsavsättning. Arbetsgivareorganisationen Almega har mot Unionen lagt en fredspliktsinvändning mot deras strejkvarsel i denna fråga. Arbetsdomstolen kommer troligen behandla denna fråga i mitten av nästa vecka.

- Eftersom vi och Unionen har liknande krav i förhandlingarna, utöver en extra pensionsavsättning, så är det rimligt att vi tillmötesgår medlarnas vädjan så att både våra och Unionens strejkvarsel ligger i fas, fortsätter Valle Karlsson.

Seko har fyra huvudkrav i förhandlingarna på detta avtalsområde.

1. Inom Telekomområdet finns idag stora grupper, bland annat fälttekniker, som tvingas resa långa sträckor varje dag till och från arbetsgivarens kunder på sin fritid. Detta utgör ett allvarligt arbetsmiljöproblem för Sekos medlemmar. EU-domstolen har slagit fast att restiden för denna kategori arbetstagare är att betrakta som arbetstid. Men Almega har avvisat alla våra initiativ till att anpassa avtalet efter det nya rättsläget.

2. En annan viktig fråga är satsningen på lägstalöner. Seko har i förhandlingarna lämnat flera förslag som syftar till ett förenklat regelverk och fokuserat på att införa ytterligare ett lönesteg. Almega har även till detta sagt nej.

3. En tredje fråga rör Sekos krav på att alla medlemmar ska garanteras en minsta löneökning i form av en individgaranti. Seko har till Almega föreslagit samma princip som gäller för industrifackens och Handels medlemmar. Almega har dock förkastat alla försök till att hitta en lämplig nivå med hänvisning till principiella skäl.

4. Vidare ställer Seko krav på en extra pensionsavsättning.

Varslet innebär strejk för samtliga medlemmar på tio företag inom telekomavtalets tillämpningsområde. Stridsåtgärderna träder i kraft den 21 april klockan 14.00.

Seko har cirka 6 000 medlemmar inom telekomområdet. Ungefär 1 200 av dessa omfattas av strejkvarslet.

Ytterligare information:

Jonas Pettersson, Kansli- och kommunikationschef, Seko:070-631 59 49

Uppdaterad: