Strejkvarsel på Telekom flyttas fram än en gång

Seko – Service- och Kommunikationsfacket har idag beslutat att flytta fram strejkvarslet ytterligare en gång på Telekom-området efter vädjan från medlarna. Strejken skulle inletts imorgon, torsdag, den 21 april klockan 14.00 men flyttas nu fram till fredagen, den 22 april klockan 11.00.

- Vi har efter vädjan från medlarna kommit fram till att skjuta på konflikten ytterligare en gång då det finns utestående frågor som ska prövas i Arbetsdomstolen i slutet av veckan. Vi väljer därför att gå medlarna till mötes och avvaktar beslut i Arbetsdomstolen och får därmed några dagar till att fortsätta medlingsförhandlingarna innan en eventuell strejk bryter ut, säger Valle Karlsson, avtalssekreterare på Seko.

Prövningen i Arbetsdomstolen handlar om kravet på extra pensionsavsättning. Medlarna gör bedömning är att de inte kan lägga ett medlarbud förrän frågan är prövad i AD. Seko har respekt för denna bedömning och har därför beslutat att skjuta på varslet.

- Våra möjligheter att få till ett bra och heltäckande avtal för våra medlemmar ökar genom detta, fortsätter Valle Karlsson.

Seko har fyra huvudkrav i förhandlingarna på detta avtalsområde.

Inom Telekomområdet finns idag stora grupper, bland annat fälttekniker, som tvingas resa långa sträckor varje dag till och från arbetsgivarens kunder på sin fritid. Detta utgör ett allvarligt arbetsmiljöproblem för Sekos medlemmar. EU-domstolen har slagit fast att restiden för denna kategori arbetstagare är att betrakta som arbetstid. Men Almega har avvisat alla våra initiativ till att anpassa avtalet efter det nya rättsläget.

En annan viktig fråga är satsningen på lägstalöner. Det finns bland annat ingen lägsta lön för tidsbegränsat anställda reglerat i avtalet. Ytterst innebär detta att en tidsbegränsat anställd kan få en timlön på en krona. Seko har i förhandlingarna vidare lämnat flera förslag som syftar till ett förenklat regelverk och fokuserat på att införa ytterligare ett lönesteg. Almega har även till detta sagt nej.

En tredje fråga rör Sekos krav på att alla medlemmar ska garanteras en minsta löneökning i form av en individgaranti. Seko har till Almega föreslagit samma princip som gäller för industrifackens och Handels medlemmar. Almega har dock förkastat alla försök till att hitta en lämplig nivå med hänvisning till principiella skäl.

Vidare ställer Seko krav på en extra pensionsavsättning.

Varslet innebär strejk för samtliga medlemmar på tio företag inom telekomavtalets tillämpningsområde. Stridsåtgärderna träder i kraft den 22 april klockan 11.00.

Seko har cirka 6 000 medlemmar inom telekomområdet. Ungefär 1 200 av dessa omfattas av strejkvarslet.

Ytterligare information:

Jonas Pettersson, Kansli- och kommunikationschef, Seko: 070-631 59 49
Erik Sandberg, Biträdande kommunikationschef, Seko: 070-600 24 96

Uppdaterad: