Seko varslar om strejk på telekomområdet

Fackförbundet Seko har i dag varslat om strejk på telekom-området. Orsaken är bland annat att motparten Almega vägrar räkna restid som arbetstid.

– Det finns exempel där våra medlemmar tvingas resa till jobb ända från Småland till Örebro på sin fritid. Detta är helt oacceptabelt vilket jag är övertygad om att de flesta förstår, säger Valle Karlsson, Sekos avtalssekreterare.

Inom Telekomområdet finns idag stora grupper, bland annat fälttekniker, som tvingas resa långa sträckor varje dag till och från arbetsgivarens kunder på sin fritid. Detta utgör ett allvarligt arbetsmiljöproblem för Sekos medlemmar.

– Dessutom har EU-domstolen slagit fast att restiden för denna kategori arbetstagare är att betrakta som arbetstid. Men Almega har avvisat alla våra initiativ till att anpassa avtalet efter det nya rättsläget, säger Valle Karlsson.

En annan viktig fråga är satsningen på lägstalöner. Seko har i förhandlingarna lämnat flera förslag som syftar till ett förenklat regelverk och fokuserat på att införa ytterligare ett lönesteg.

– Almega å sin sida har hållit fast vid sina lönepolitiska ställningstagande och vägrat gå oss till mötes i någon del. De säger nej till allt vilket inte känns konstruktivt och seriöst, fortsätter Valle Karlsson.

En tredje fråga rör Sekos krav på att alla medlemmar ska garanteras en minsta löneökning i form av en individgaranti. Seko har till Almega föreslagit samma princip som gäller för industrifackens och Handels medlemmar. Almega har dock förkastat alla försök till att hitta en lämplig nivå med hänvisning till principiella skäl.

Vidare ställer Seko krav på en så kallad "flexpension", vilket i korthet innebär en extra avsättning till pensionen samt ökad valfrihet för den enskilde om hur och när man vill gå i pension.

Varslet innebär strejk för samtliga medlemmar på tio företag inom telekomavtalets tillämpningsområde. Stridsåtgärderna träder i kraft den 18 april klockan 12.00.

Seko har cirka 6 000 medlemmar inom telekomområdet. Ungefär 1 100 av dessa omfattas av strejkvarslet.

Sekos varsel och berörda arbetsplatser (pdf)

Frågor och svar, varslet på Telekom (pdf)

Bli medlem i Seko

Arbetar du på en arbetsplats där ett konfliktvarsel är lagt och inte är medlem i Seko? Ansök om medlemskap nu! Du kan beviljas medlemskap fram till dess att konflikten bryter ut.

Ansök via Sekos hemsida, så ser vi exakt vilket klockslag din ansökan kommit in.

Uppdaterad: