Seko svarar ja på medlarnas bud – strejken avblåst

Seko, Service och kommunikationsfacket, svarade under kvällen ja på medlarnas bud i förhandlingarna inom telekom-området. Detta innebär att den strejk som skulle inletts klockan 11.00 imorgon fredag, blåses av.

Avtalet är en framgång och innebär att Seko flyttar fram positionerna inom flera områden, bland annat när det gäller restid- och integritetsfrågan. Värdet på avtalet är 2,38 procent.

- Vi hade aldrig uppnått detta resultat utan det tryck vi satt på Almega genom vårt strejkvarsel. Nu tar vi steg framåt på flera punkter. Med tanke på att avtalsperioden är kort så kommer vi redan under nästa år kunna ta ytterligare steg framåt, säger Valle Karlsson, avtalssekreterare på Seko.

Avtalet löper under perioden 1 april 2016 – 30 april 2017. Det samlade avtalsvärdet är 2,38 procent. Lägsta lönerna höjs med samma nivå, det vill säga 2,38 procent. Om parterna inte kommer överens i lönerevisionen så ska 50 procent av utrymmet utges generellt och 50 procent fördelas av arbetsgivaren. Vidare kommer nu även löner för tidsbegränsat anställda regleras i avtalet. Detta saknades tidigare.

När det gäller integritetsfrågan har Seko fått in regleringar i avtalet som gäller Sekos medlemmar.

- Det är inte längre möjligt för arbetsgivaren att införa exempelvis bevakningssystem utan att ha förhandlat med Seko och tydligt redovisat exempelvis hur uppgifterna ska användas, vad syftet är och vilken information arbetsgivaren är ute efter. Detta är en prioriterad fråga och vi tar nu steg framåt, fortsätter Valle Karlsson.

En annan prioriterad fråga för Seko i 2016-års förhandlingar är frågan om huruvida restid ska betraktas som arbetstid. Bakgrunden är bland annat en dom i EU-domstolen som säger att i vissa fall ska restid betraktas som arbetstid och därmed ersättas efter detta. Det nya avtalet innebär att en partsgemensam arbetsgrupp ska bildas med en opartisk ordförande. Arbetsgruppen ska vara klar den 31 oktober 2016.

- Parterna är nu överens om att effekterna av EU-domen i enskilda fall kan innebära att restid kan betraktas som arbetstid. Då EU-domen är helt färsk och inte färdiganalyserad så är detta den enda rimliga vägen i nuläget, att parterna tillsammans analyserar konsekvenserna av domen. Dessutom ska gruppen vara klar om ett halvår vilket innebär att vi inom en snar framtid bör ha ett resultat, säger Valle Karlsson.

Hela uppgörelsen kommer att läggas upp på www.seko.se under fredagen.

Ytterligare information:

Jonas Pettersson, Kansli- och kommunikationschef, Seko: 070-631 59 49
Erik Sandberg, Biträdande kommunikationschef, Seko: 070-600 24 96

Uppdaterad: