Seko klar med löneförhandlingen

Igår, 4 juni avslutade Seko och TeliaSonera löneförhandlingarna.

Den nya lönen planerar man att betala ut på junilönen, och den retroaktiva delen på julilönen. I samband med detta så räknas serviceavtalets nivåer upp med 2,4 %. (Serviceavtalet reglerar ob ersättning jour och beredskap)

Vid frågeställningar om detta vänligen kontakta närmaste Seko ombud.

För Seko Klubb TeliaSonera
Peter Wiklund

 

Uppdaterad: