Övertalighetsförhandlingar för GSO avslutade

I fredags, 26 februari, avslutade Seko MBL förhandlingar gällande verksamhetsförändringar och övertalighet för organisationen Global Services & Operations.

GSO bildades genom att man slog samman Group Technology och Group Commercial.

Redan före årsskiftet var det kommunicerat att sammanslagningen skulle leda till verksamhetsförändringar.

Vi har sedan en tid tillbaka haft möten med arbetsgivaren kring den kommande förändringen.

Närmast väntar en MBL information där arbetsgivaren skall informera oss om direktinplaceringar och övertalighet på individnivå. Detta sker under nästa vecka.

Seko återkommer med mer detaljerad information.

För Seko Klubb TeliaSonera
Peter Wiklund

Uppdaterad: