Nytt 3-årigt villkorsavtal

Vi har sedan lång tid tillbaka haft villkorsavtal i olika former. Sekos uppfattning är att majoriteten av medlemmarna vill ha ett villkorsavtal istället för en ren LAS hantering i samband med en övertalighet.

Detaljerad information har skickats ut till samtliga medlemmar. Vid frågor kontakta det lokala fackliga ombudet.

Med vänlig hälsning

Peter Wiklund
Ordförande Seko Klubb TeliaSonera

Uppdaterad: