Ny övertalighet innan årsskiftet

Telia har nu gått ut på intranätet och informerat om en ny övertalighet under fjärde kvartalet. Anledningen till denna skall vara för att bl.a. nå "new generation telco".

Seko:s bedömning av kommande övertalighet är att den till stor del är en rent ekonomisk övertalighet. Transformationsarbetet följer inte den tidplan man har, och därför vill man kompensera detta med kostnadsbesparingar.

Vi är kallade till MBL förhandlingar 2015-11-09, och har precis fått tillgång till förhandlingsunderlagen. Vid en första genomsyn av underlagen kan vi konstatera att den berömda osthyveln har varit framme på flera ställen.

Transformationen bygger till stor del på automatiseringar och minskningar på produkt och it sidan, vilket inte går så snabbt som Telia önskar.

Seko är mycket bekymrade över denna övertalighet då vi anser att våra medlemmar är hårt ansträngda redan i dag. Man kan inte bara ta bort fler anställda för att låta de som är kvar dra ett tyngre lass. Vi kommer i denna förhandling lägga fokus på de anställdas sjukfrånvaro och övertidsarbete samt nyttjandet av resurskonsulter.

Vi återkommer så snart vi har mer att berätta.

För Seko klubb Teliasonera
Peter Wiklund

Uppdaterad: