Löneförhandlingen är igång

Seko klubb Teliasonera är nu inne i slutfasen gällande löneförhandlingen.

Vi träffade arbetsgivaren i tisdags för att planera in det sista inför bordsförhandlingarna. Planen är att vi förhandlar med arbetsgivaren den 1 och 4 juni och förhoppningen är att vi efter detta är klara.

Om planen håller så kan den nya lönen betalas ut i samband med junilönen.

För Seko Klubb TeliaSonera
Peter wiklund

Uppdaterad: