Lokala löneförhandlingar.

Som ni fått information om sedan tidigare så har Seko tecknat ett nytt löneavtal på 13 månader. Avtalsvärdet är 2,38%. Avtalsperioden är 2016-04-01 – 2017-04-31

Vi för just nu en dialog med Telia om tidplanen för den lokala löneförhandlingen.

Seko klubb Teliasoneras ambition är att starta upp löneförhandlingen så snart som möjligt, vilket också arbetsgivaren ställt sig positiv till. I dagsläget är ingenting helt bestämt och klart, utan vi inväntar återkoppling från Telia kring tidplanen.

Så snart vi har mer detaljerad information lovar vi att återkomma.

För Seko Klubb TeliaSonera
Peter Wiklund

Uppdaterad: