Förhandlingarna är avslutade

I måndags 19/9 avslutade arbetsgivaren och Seko förhandlingarna gällande de verksamhetsförändringar som sker under oktober.

De verksamhetsförändringar inklusive övertalighet som Telia redogjort för avser organisatoriska förändringar, kompetensväxlingar, effektiviseringar, förändrade arbetssätt och övergripande besparingar.

Totalt är det cirka 100 befattningar som berörs inom enheterna:

  •  Operator inklusive Zitius och Svenska Stadsnät (SSAB)
  •  Enterprise inklusive Cygate
  •  Customer Channels
  •  Consumer
  •  Country Technology Sweden (CTS)
  •  Global Services and Operations (GSO) inklusive Telia Carrier
  •  Group Functions

Seko har reserverat sig mot neddragningarna i sin helhet.

Berörda grupper och individer kommer att få information 3-5 oktober.

Om du har frågor om nuvarande omställningsavtalet kontakta ditt närmsta Seko ombud.

För Seko klubb Telia
Peter Wiklund

Uppdaterad: