Datum för lokala löneförhandlingar klart

Nu har Seko kommit överens med Telia om tidplanen för den lokala löneförhandlingen. Vi kommer att förhandla 21-22/6. Målet är att den nya lönen betalas ut på julilönen.

På grund av tidplanen så kommer årets process att vara kortare än vanligt. Du bör ha haft samtal med din ledare så kallade end-year reviews, vilket bör räcka som återkoppling. Om du ändå känner att du vill ha ett lönesamtal med din närmsta ledare, så avisera det till hen så snart som möjligt.

Seko anser att lönerevisionen skall genomföras skyndsamt, kvalitativt och utan dröjsmål.

Vi anser att detta är prioriterat framför Telias interna processer, som genom åren har visat sig vara mycket långdragna och tidsödande, där lönerevisionen som en följd av detta har skjutits fram i tiden.

Som ni fått information om sedan tidigare så har Seko tecknat ett nytt löneavtal på 13 månader. Avtalsvärdet är 2,38%. Avtalsperioden är 2016-04-01 – 2017-04-30.

För Seko Klubb TeliaSonera
Peter Wiklund

Uppdaterad: