Avtalrörelsen 2016

Nu är avtalsrörelsen igång! Seko träffade arbetsgivarorganisationen Almega den 26 januari för att växla krav och yrkanden på Telekomområdet.

Vi är fortfarande långt ifrån att nå en ny uppgörelse och står väldigt långt ifrån Almega i helt avgörande frågor.

Sekos krav bottnar i våra medlemmars verklighet och syftar till att återställa en rimlig ordning i branschen med rättvisa löner och trygga jobb. Almega vill däremot enbart stärka arbetsgivarens makt över lönesättningen, arbetstiden och, tja, i princip allt som rör jobbet.

Sekos och Almegas krav i korthet

Löner
Sekos krav: 12 månader långt avtal, 3,2 % i löneutrymme, höjning av lägstalönerna med 800 kr, individgaranti på 400 kr

Almegas krav: Tillsvidareavtal som aldrig tar slut, sifferlöst utan löneutrymme, slopade lägstalöner, inga individgarantier.

Resor och arbetstid
Sekos krav: Begränsa av restid utanför arbetstid för medlemmar som är hemstationerade med arbetsgivarens fordon, minska skyldigheten att resa på fritiden

Almegas krav: Årsarbetstid, arbetsgivaren ska kunna variera arbetstiden, upp och ner, under ett år istället för fyra veckor som idag, din dygnsvila på dagen istället för natten när det passar arbetsgivaren.

Trygga jobb
Sekos krav: Snabbare övergång från visstidsjobb till fast anställning, högre ersättning vid otrygg anställning, bättre villkor vid deltid.

Almegas krav: Provanställning i 12 månader, minskad trygghet vid visstidsanställning eftersom anställningen ska kunna sägas upp i förtid.

Övriga frågor
Sekos krav: Förstärkt skydd av den personliga integriteten och minska övervakningen av arbetstagarna, ordning och reda i entreprenadskedjorna genom att ett Huvudentreprenörsansvar införs

Almegas krav: Svårare för facket att driva tvister mot arbetsgivaren, vid uppsägning ska arbetsgivaren kunna undanta 20 % av personalen från turordningslistan (och därmed i princip fritt välja vilka som ska sägas upp)

Almegas krav är fullständigt orimliga och verklighetsfrånvända. Dessa försämringar kan vi aldrig acceptera. Bara tillsammans kan vi nå de förbättringar och löneökningar vi kräver.

Sprid information, snacka om avtalsrörelsen och organisera dina jobbarkompisar i Seko!

Hälsningar
Förhandlingsdelegationen Seko Bransch Telekom

Uppdaterad: