Avtalsnytt 3

Förhandlingarna mellan Seko och telekomarbetsgivarnas förening Almega, alltså deras motsvarighet till vår fackförening, är i full gång.

Slutet på avtalsperioden närmar sig, sista mars löper avtalet ut, och vi har ingen överenskommelse i sikte. Frågorna där vi skiljer oss åt är många och skillnaden på vad vi kräver är stor. Sekos krav handlar bland annat om rättvisa löner och trygga jobb, om att minska restid utanför ordinarie arbetstid samt om att införa ett huvud-entreprenörsansvar för att säkra ordning och reda när det gäller alla under-entreprenörer i branschen. Våra krav stärker den enskilde och utvecklar branschen. Almega däremot yrkar på 0 % i löneökningar, slopade ingångslöner och slopade minimilöner för yrkesarbetare. De vill ha skapa nya otrygga anställningar för att företagen ska slippa ta lika stort ansvar för sina anställda. Skulle arbetsbrist inträffa vill Almega att arbetsgivarna fritt ska kunna undanta 20 % av hela personalstyrkan – glöm allt du hört om sist in, först ut. Om Almega får igenom sina krav är det arbetsgivaren som bestämmer själv vem som får vara kvar och vem som får gå.

Arbetsgivarföreningarna och Svenskt Näringsliv driver på allt mer i sin retorik. Det ser vi inte minst i den uppsjö av artiklar som ständigt publiceras från deras håll. Våra krav på högre löner påstås stänga ute folk från arbetsmarknaden och framförallt sänka arbetande kvinnors löner. Det är naturligtvis inte sant. Arbetsgivarna vill inget hellre ställa grupper mot varandra och utmåla Seko som en bromskloss på alla sätt och vis. Unga och nyanlända ska få lägre löner och sämre villkor – för jobbens skull heter det. Men motivet är mycket simplare än så, arbetsgivarföreningarna vill sänka lönerna för att minska lönekostnaden. Punkt. Allt annat är blå dunster. De vet mycket väl att sänkta löner för vissa grupper kommer på sikt att sänka alla arbetstagares löner. De vill skapa en lönekonkurrens om jobben. Det kommer vi aldrig att acceptera. Det blir ingen lönedumpning på våra avtalsområden.

Våra lönekrav, både för höjda lägstalöner och rättvisa löneökningar, bottnar i den verklighet som Sverige befinner sig i. Det går bra för landet, det går bra för företagen. När miljarderna nu rullar in och tillväxten skjuter genom taket – vem ska då få ta del av det ökade välståndet? Vår bestämda uppfattning är att välståndet som skapas tillhör alla som bidrar till det – därför ska våra medlemmar få sin del. För om vi inte tar ut vår del, var hamnar pengarna då?

Vi har ett tufft läge i förhandlingarna men vi känner oss trygga i att våra medlemmar står upp bakom våra krav och är beredda att ta fajten för det vi kräver och mot det Almega vill genomdriva. Hjälp till i avtalsrörelsen du också! Se till att få igång snacket på din arbetsplats och försök att få med dina jobbarkompisar i Seko. Alla behövs i avtalsrörelsen. Tillsammans kan vi ta hem det här!

Uppdaterad: