Avtalsnytt 2

Flera av Sekos avtalskrav handlar om att återställa och garantera en grundläggande trygghet på jobbet. Trygghet är en grundbult för att kunna bygga upp ett fungerande liv, utan en grundläggande trygghet är det svårt för att inte säga omöjligt att få tag i en egen bostad och allt det där som hör till ett vanligt liv.

Och är anställningen riktigt otrygg, där du rings eller sms:as in dag-för-dag, då ställs hela livet i väntan och du jobbar utan att veta om du kommer få ihop tillräckligt med pengar för att klara månaden. Därför kan vi inte stilla se på när otryggheten sprider ut sig på arbetsmarknaden. För det är precis vad den gör.

Vi ser hur korta visstidsanställningar ökar, hur allt fler arbetsgivare hyvlar ner heltidsjobben och skapar deltidsjobb istället. Den som inte går med på jobba deltid får gå. Flexibla lösningar implementeras av arbetsgivarna och det är våra medlemmar som får bära flexibilitetens börda på sina axlar. Det är en nygammal ordning vi måste pressa tillbaka innan den slår rot i vår bransch och sprider sig vidare.

Uppdaterad: