Fotograf: unsplash

Valberedning

Valberedningen är medlemmarnas viktigaste instrument för att skapa och bibehålla en fungerande styrelse som på ett kvalificerat och tryggt sätt kan hantera föreningens verksamhet framöver.

Ofta är det valberedningen som tar initiativ till ett nödvändigt förändringsarbete. Valberedningen har alltså en nyckelfunktion och dess uppgift är bl.a. att från den stund den utses, fram till nästa årsmöte, analysera hur den sittande styrelsen arbetar.

Kontaktuppgifter:                                                                                

Sektion Norra:

Christina Bjureland christina.bjureland@teliacompany.com 070-5306017 

Maria Drugge-Söderlund maria.drugge-soderlund@teliacompany.com 070-5371117  

                                                                                                  

Sektion Södra:

Glenn Johnsson glenn.jonsson@teliacompany.com 073-3824549

Peter Lihnell peter.lihnell@teliacompany.com 010-4750546

Här kan ni läsa mer om valberedningens arbete

Uppgifter runt Sektionernas valberedning se under respektive Sektion i vänster marginal.

 

 

Uppdaterad:
Sidansvarig: Teliaklubben