Valberedning

Valberedningen är medlemmarnas viktigaste instrument för att skapa och bibehålla en fungerande styrelse som på ett kvalificerat och tryggt sätt kan hantera föreningens verksamhet framöver.

Ofta är det valberedningen som tar initiativ till ett nödvändigt förändringsarbete. Valberedningen har alltså en nyckelfunktion och dess uppgift är bl.a. att från den stund den utses, fram till nästa årsmöte, analysera hur den sittande styrelsen arbetar.

Kontaktuppgifter:                                                                                

Sektion Norra:

Christina Bjureland christina.bjureland@teliacompany.com 070-5306017 

Carl Blomqvist Carl.Blomquist@teliacompany.com 070-2073757

                                                                                                  

Sektion Södra:

Elisabeth Christensen elisabeth.christensen@teliacompany.com 070-6126079

Rebecka Roskvist rebecca.roskvist@teliacompany.com 072 5201212 

Här kan ni läsa mer om valberedningens arbete

Uppgifter runt Sektionernas valberedning se under respektive Sektion i vänster marginal.

 

 

Uppdaterad:
Sidansvarig: Teliaklubben