Revisorerna

Revisorerna kontrollerar protokoll, räkenskaper och övriga handlingar rörande klubbens verksamhet och ekonomi.

Klubbens revisorer är:

Ordinarie

Fransisco Montero Carnot Fransisco.Montero.Carnot@teliacompany.com 070-5095190

Mats Uhlin mats.uhlin@teliacompany.com   070-5905287  

Ersättare

Mikael Svensson Mikke.Svensson@teliacompany.com 070 5279101

Maria Sandling maria.sandling@teliacompany.com 070-2225352

        

 

Uppdaterad:
Sidansvarig: Teliaklubben