Revisorerna

Revisorerna kontrollerar protokoll, räkenskaper och övriga handlingar rörande klubbens verksamhet och ekonomi.

Klubbens revisorer är:

Ordinarie

Monica Juhlin monica.juhlin@teliacompany.com 070-664010

Fransisco Montero Carnot Fransisco.Montero.Carnot@teliacompany.com 070-5095190

Ersättare

Mats Uhlin mats.uhlin@teliacompany.com   070-5905287                 

 

Uppdaterad:
Sidansvarig: Teliaklubben