Klubbstyrelsen

Klubbstyrelsen består idag av sex ordinarie ledamöter                     samt en ersättare.  

Klubbstyrelsen utser förhandlingsansvariga för respektive affärsområde/enhet och det är även klubben som har allt lokalt förhandlingsansansvar avseende arbetet och MBL förhandlingar på Telia.

Förhandlingsansvariga kan adjungeras in om de ej ingår i klubbstyrelsen.

Uppdaterad:
Sidansvarig: Teliaklubben