Teliaklubbens Sjukersättning

Sjukersättning för dig som är medlem i Teliaklubben Seko på Telia Company

Fackets sjukersättning gäller för de medlemmar som fortfarande är sjukskrivna efter det att arbetsgivarens avtalsersättning upphör, för närvarande 90 dagar.
En förutsättning är dock att man fortfarande har kvar sin anställning på Telia eller tiden med rätt till återanställning 9 mån efter det att anställningen upphört.

Ersättning utbetalas kvartalsvis och vid minst 50% sjukskrivning, hel eller halv ersättning beroende på sjukskrivningsgrad.
Ersättning är upp till 0,02 Prisbasbelopp*/månad vilket för 2022 motsvarar 986 kronor*.

Retroaktiv utbetalning kan ske med max 12 månader bakåt i tiden

Teliaklubbens sjukersättning gäller från 2022-01-01

Sjukersättningen gäller ej om man erhåller någon av följande ersättningar från Försäkringskassan under samma tidsperiod:
-Aktivitetsersättning (nedsatt förmåga under minst 12 mån. pga. sjukdom/skada/funktionsnedsättning och är under 30 år)
-Sjukersättning (tidigare benämnt som sjukpension)

Beslut om sjukersättningen tas vid ordinarie höstrepresentantskapsmöte varje år. Ansökan om ersättning sker på särskild blankett som erhålles från klubben.

Samtliga underlag som erfterfrågas skall bifogas digitalt via mail.

Kontakta Kjell-Åke Sommeryd på tel: 070-5944397  så är han behjälplig med att svara på dina frågor.

 

 

 

 

Uppdaterad:
Sidansvarig: Teliaklubben