Försäkringar

När det händer något så är det skönt att veta att man är försäkrad på jobbet. Är du medlem i Teliaklubben Seko så har din arbetsplats inom Telia Company ett kollektivavtal och du är försäkrad i Folksam

Försäkringarna tar hand om dig även när du blir pensionär eller blir arbetslös.

Detta får du i ditt medlemskap när du är medlem i Teliaklubben och anställd på Telia.

  • Teliaklubbens sjukersättning - upp till 0,02 % av ett prisbasbelopp* (986 kronor 2022*) skattefritt/månad om du blir långtidssjukskriven (minst 50 %) mer än 90 dagar. 
  • Medlemsolycksfall Fritid - med Teliaklubben är du försäkrad även på fritiden (olycksfallsersättning, akutersättning, sjukhusvistelse m.m.)
  • Studiestöd - ekonomisk stöttning när du studerar, upp till 12,000 kronor till studielitteratur m.m.
  • Inkomstförsäkring – extra ekonomiskt stöd om du blir arbetslös (förutsätter medlemskap i Seko's A-kassa)

Dessutom får du som medlem ta del av HELP Juristförsäkring för endast 30 kronor/månad. Den gäller även för din make/maka, sambo, registrerade partner och hemmavarande barn yngre än 20 år.
HELP Juristförsäkring ger dig tillgång till jurist, oavsett om det gäller juridisk rådgivning eller tvistelösning.
Det kan till exempel handla om samboavtal, köprätt, arvsrätt, familjerätt, hantverkaravtal, identitetsstöld och bouppteckning. 

 

Har du några frågor så är du välkommen att höra av dig till ditt lokala fackliga ombud, försäkringsansvarig i klubben Kjell-Åke Sommeryd eller kontakta Folksam 0771-950950.

Vill du veta mer om dina kollektivavtalade försäkringar kan du kontakta AFA Försäkring kundcenter, 0771-880 099.

Uppdaterad:
Sidansvarig: Teliaklubben