Fackligt politiskt

Politikernas beslut påverkar oss hela tiden. Det kan röra sig om ändrade lagar och arbetsvillkor eller försäljningen av statliga företag.

 

Som fackförening jobbar Seko för och med fackliga frågor på alla nivåer, även politiskt. Inom Sekos verksamhetsområde påverkas våra medlemmar i stor utsträckning av politiska beslut. Till exempel inom Telekom där staten delvis har stort ägarintresse i Telia.

Ur ett fackligt perspektiv är det viktigt att vi engagerar oss även politiskt gällande t ex LAS, att facklig medlemsavgift åter skall vara avdragsgill (arbetsgivarna har den rätten sedan tidigare avseende sina avg. till arbetsgivarföreningarna), arbeta för förbättrad A-kassa, påverka anställningsformer (såsom rätten till tillsvidareanställning, begränsningar av visstidsanställningar och så kallad hyvling), lagstiftning kring arbetsmiljöfrågor och utökade resurser till Arbetsmiljöverket. Därför är det viktigt att Seko's medlemmar har mycket att säga till om i politiken.


Frågor och orättvisor som gäller våra medlemmar måste synas och höras. Genom att arbeta nära politikens beslutsfattare håller Seko sig långt fram i det politiska arbetet.

Klubbens facklig politisk ansvarige är Pär Axelsson 070-2802056

 

 

 

Uppdaterad:
Sidansvarig: Teliaklubben