Diskriminering

Vårt krav är att ingen diskrimineras på någon av våra arbetsplatser inom Telia Company koncernen.

Ansvar

Lagstiftningen har gett oss som fackliga representanter inom Seko ett ansvar för att bevaka diskriminerings-lagstiftningen. I Seko's stadgar säger vi att vi ska främja jämställdhet mellan kvinnor och män i arbetslivet och i samhället i övrigt. Vi skall aktivt arbeta inom Teliakoncernen med de beslut som är tagna på vår förbundskongressen som rör jämställdhet. Vi ska identifiera orsakerna till ojämställdheten och åtgärda dem.

Organisation, arbetsformer

Ansvarig Maria Drugge Söderlund 070-5371117

Uppdrag som vi gör ihop med arbetsgivaren är bl a lönekartläggning samt sammanställning av Jämställdhetsplan för Telia Company Sverige.

Länkar (utöver Telias intranät)
SEKO Diskriminering
SEKO Jämställdhet
Diskrimineringsombudsmannen (DO)

Uppdaterad:
Sidansvarig: Teliaklubben