Avtal och lagar

När det gäller vårt centrala avtal för TELE branschen och lokala avtal inom Telia Company hänvisar vi till vårt intranät under anställning och villkor. Alternativt  kontaktar ditt fackliga ombud eller klubbstyrelsen.

Uppdaterad:
Sidansvarig: Teliaklubben