Arbetsmiljö

Teliaklubben följer Seko:s centrala grundläggande syn på arbetsmiljöarbetet. Det är av största vikt att vi har en bra fysisk, psykisk och socialt anpassad arbetsmiljö. Ett nära samarbete mellan den fackliga organisationen och arbetsmiljöombuden tror vi leder till att arbetsmiljöarbetet blir starkare

Förhandlingsorganisationen och arbetsmiljöombud ska samarbeta i viktiga frågor. Teliaklubben arbetar för en trygg och säker fysisk och psykosocial arbetsmiljö för våra medlemmar och fackliga företrädare. Teliaklubben ska även ha ett nära samarbete med arbetsgivaren för att förebygga mobbning på arbetsplatsen. Arbetsmiljöarbetet  bedrivs genom en arbetsgrupp för arbetsmiljö.

Arbetsgruppens främsta uppgift är att vara behjälplig samt stödja våra arbetsmiljöombud, ta fram riktlinjer och bereda arbetsmiljöärenden till klubbstyrelsen för beslut. Arbetsgruppens ledamöter utses av klubbstyrelsen. 

  • Samverka och ha informationsutbyte med Teliaklubbens arbetsmiljöombud.
  • Samverka med övriga arbetsmiljöombud utanför den egna organisationen.
  • Bevaka att riskbedömningar tas fram inför planerade förändringar.
  • Bevaka arbetsmiljöombudens vidareutbildning.

Det är dyrt att ha en dålig arbetsmiljö!


Arbetsgruppen
Hans Gustavsson tel 070-5246791
Afrodite Landerö tel: 070-384 14 74
Arbetsmiljöombud

 Solna Hans Gustavsson 070-5246791

Norrköping Afrodite Landerö 070-3841474

Luleå Kjell-Åke Sommeryd 070-5944397

Luleå Kjell Morin 070-6260049

Sundsvall Pia Thungren 070-3203232

Sundsvall Sofia Berglund 072-2423833

Luleå Maria Drugge-Söderlund 070-5371117

Luleå Maria Larsson 070-6704137

Göteborg Rickard Wäst 070-6160009

Jönköping Katarina Prien 070-5131319 

Göteborg Glenn Jonsson 076-8314998

Sundsvall Mats Uhlin 070-5905287

Jönköping Jacob Brage 076-7625334

Göteborg Peter Lihnell 070-8888919

Uppdaterad:
Sidansvarig: Teliaklubben