Arbetsmiljö

Teliaklubben följer Seko:s centrala grundläggande syn på arbetsmiljöarbetet. Det är av största vikt att vi har en bra fysisk, psykisk och socialt anpassad arbetsmiljö. Ett nära samarbete mellan den fackliga organisationen och arbetsmiljöombuden tror vi leder till att arbetsmiljöarbetet blir starkare

Förhandlingsorganisationen och arbetsmiljöombud ska samarbeta i viktiga frågor. Teliaklubben arbetar för en trygg och säker fysisk och psykosocial arbetsmiljö för våra medlemmar och fackliga företrädare. Teliaklubben ska även ha ett nära samarbete med arbetsgivaren för att förebygga mobbning på arbetsplatsen. 

  • Samverka och ha informationsutbyte med Teliaklubbens arbetsmiljöombud.
  • Samverka med övriga arbetsmiljöombud utanför den egna organisationen.
  • Bevaka att riskbedömningar tas fram inför planerade förändringar.
  • Bevaka arbetsmiljöombudens vidareutbildning.

Det är dyrt att ha en dålig arbetsmiljö!


Arbetsmiljöansvarig
Afrodite Landerö afrodite.landero@teliacompany.com


Arbetsmiljöombud

Norrköping Afrodite Landerö 070-3841474

Luleå Kjell-Åke Sommeryd 070-5944397

Luleå Maria Drugge-Söderlund 070-5371117

Luleå Carl Blomqvist 070-2073757

Luleå Stefan Jansson 070-8999525

Sundsvall Mats Uhlin 070-5905287

Sundsvall Peter Lihnell 070-2509810

Göteborg Rickard Wäst 070-6160009

Göteborg Glenn Jonsson 076-8314998

Göteborg Rebecca Roskvist 072-5201212

Jönköping Katarina Prien 070-5131319 

 

 

 

Uppdaterad:
Sidansvarig: Teliaklubben