Vaktmästare på Riksdagen.

Fotograf: Daniel Roos

Civil

Förbundet har cirka 5.700 medlemmar på bransch Civil som arbetar inom svensk statsförvaltning, riksdag, hov och övriga privata verksamheter.

Seko organiserar medlemmar inom alla statliga myndigheter bl a universitet och högskolor, olika myndigheter inom rättsväsendet, museer, länsstyrelser, med flera.

Vi har även medlemmar på privata verksamheter bl a tjänstemän inom fastighetsbranschen, lokalvård samt Id- och värdepappers tillverkning.

Branschansvarig ombudsman för Seko Civil är:
Roger Pettersson

Ansvarig ombudsman för verksamheter inom Seko Polisen, Rättsmedicinalverk, Tullen och kustbevakningen är: 
Chaker Nassar

Ansvarig ombudsman för verksamhet inom Värdepapper, Universitet och högskolor är:
Fredrik Bäckström

Ansvarig ombudsman för Affärsverksamhet, Trafikverket och Luftfartsverket är:
Helené Thornberg

Uppdaterad:
Sidansvarig: Branschansvarig Civil
Kategorier: