Delegationen från Installatörsföretagen respektive Seko och Elektrikerna har tecknat nytt kollektivavtal.

Fotograf: Sofia Schack

Seko har tecknat ett nytt avtal för området Larm- och säkerhetsteknik

Seko har tecknat nytt kollektivavtal med Installatörsföretagen för Larm och säkerhetsteknik. Avtalet är gemensamt med Elektrikerna och medlemmarna återfinns i olika säkerhetsföretag, exempelvis Avarn, som är en av de större arbetsgivarna på området.

Publicerad:

Avtalet i korthet:

  • Avtalet innehåller löneökningar enligt det så kallade märket på totalt 7,4 % över avtalsperioden.
  • Avtalets lägstalöner höjs med 1350 kronor.
  • Löneökningar med 4,1 % från 2023-06-01
  • Löneökningar med 3,1 % från 2024-06-01
  • Avsättning till extra pension med 0,2 % från 2024-06-01
  • Parterna har även inrättat ett centralt arbetsmiljöråd för att förbättra arbetsmiljön i branschen.

Läs mer detaljer om det nya avtalet i förhandlingsprotokollet (pdf-fil)

Uppdaterad: