Nytt avtal tecknat för Telekom Installatörsföretagen

Seko har tecknat nytt avtal med Installatörsföretagen gällande tillämpningar av Telekom-avtalet.

Publicerad:

Avtalet gäller för anställda hos vissa företag i branschen som är medlemmar hos Installatörsföretagen (tidigare Eio-avtalet)

Avtalet innehåller löneökningar enligt märket och innehåller:

  • Avtalets lägsta löner höjs med 1 350 kr
  • Löneökningar med 4,1 % 2023-05-01
  • Löneökningar med 3,1 % 2024-05-01
  • Avsättning till flexpension med 0,2 % från 2024-05-01

Avtalet innehåller också skrivningar om att parterna ska se över frågan om arbetstagarens faciliteter och möjligheter till måltidsuppehåll.

Läs mer detaljer om avtalet i förhandlingsprotokollet

Kopplat till detta avtal finns tabeller med lägsta löner, timlöner, traktamenten, dygnsersättning med mera. Läs om detta i denna bilaga.

Uppdaterad: