Överenskommelse om prolongering och korttidspermitteringar inom Telekom

Seko och Installatörsföretagen har kommit överens om att prolongera det centrala telekomavtalet. Vidare har det, på grund av den rådande situationen, även tecknats  tilläggsavtal med Almega om utökade möjligheter till kortidspermittering och korttidsarbete på avtalsområdet.

Publicerad:

Även Larm- och säkerhetsteknikavtalet (där motparten är Installatörsföretagen) är prolongerat och även där finns ett avtal om möjlighet till korttidspermitteringar.

Klicka på någon av följande länkar för att läsa respektive avtal:

Prolongering av Telekomavtalet (Installatörsföretagen)

Avtal om korttidspermittering och korttidsarbete (tillägg), Telkomavtalet (Almega)

Prolongering av Larm- och säkerhetsteknikavtalet (Installatörsföretagen)

Avtal om korttidspermittering på Larm- och säkerhetsteknikavtalet (Installatörsföretagen)

Uppdaterad: