Fotograf: Jerry Lövberg

Förhandlingarna om nytt telekomavtal i gång

Förhandlingarna om nytt telekomavtal har startat. I går ägde en första träff mellan parterna rum.

Publicerad:

Sekos motpart i förhandlingarna om nytt kollektivavtal för telekomområdet är Almega IT&Telekomföretagen. Yrkanden växlades redan i februari men coronapandemin gjorde att förhandlingarna sköts upp.

Seko kräver bland annat löneökningar om minst tre procent eller lägst 783 kronor. Bland kraven finns också många förslag för att förbättra arbetsmiljön för förbundets medlemmar.

– Vi vill sätta stopp för det farliga ensamarbete som våra fälttekniker utför vid stolpklättring och arbeten i brunnar. Personal som arbetar i telebutiker utsätts för hot och våldssituationer när de arbetar ensamma. Det är viktigt med dubbel bemanning vid riskfyllt arbete. Ett larm kan aldrig ersätta en arbetskamrat som snabbt kan hjälpa till, säger Per-Ola Fällman, ombudsman på Seko.

Seko vill också förbättra möjligheterna till ett betalt måltidsuppehåll för de som inte erbjuds tillgång till lunchrum av sina arbetsgivare. Detta är ett viktigt krav för de medlemmar som reser mycket i tjänsten och tvingas äta sin lunch i bilen.

Nuvarande telekomavtal går ut den 31 oktober.

Uppdaterad: