Vad handlar telekomstrejken om?

Seko, Service- och kommunikationsfacket, varslar idag om strejk på telekom-området. 

Läs vad  restidfrågan handlar om  i Dagens Arena.
Läs om Sekos jämställdhetssatsning på lönerna, artikel Sekotidningen.

– Det är absurt att en arbetsgivarorganisation år 2017 medvetet hindrar kvinnornas rättmätiga krav på att närma sig männens löner, säger Valle Karlsson, förbundsordförande i Seko.

Ett av Sekos krav är en jämställdhetssatsning som innebär en minimilön på 20.000 kronor i månaden efter två års yrkeserfarenhet. Almega vägrar att acceptera detta. Kravet gynnar framförallt kvinnor på callcenters.

Det visade sig även omöjligt att nå en överenskommelse med Almega i restidsfrågan. Idag har Seko stora grupper fälttekniker som åker i företagets bil direkt från sitt eget hem ut till kunderna. I takt med att företagen lägger anbud på verksamhet med långt geografiskt avstånd tvingas fältteknikerna tillbringa mer och mer av sin fritid i bilen.

Tiden på väg till kund räknas nämligen inte in i den ordinarie arbetstiden. Detta gör att en fälttekniker kan få arbetsdagar på uppemot 15 timmar. Först kan de åka bil i tre timmar på väg till kunden, därefter utför de åtta timmars arbetsdag för att avsluta dagen med ytterligare tre timmar i bilen.

– Detta otidsenliga system omöjliggör ett normalt familjeliv där man exempelvis hämtar och lämnar på dagis. Vi har arbetat med den här frågan i en arbetsgrupp i över ett års tid utan att komma överens med Almega. Den här frågan måste lösas nu. Våra medlemmar och deras familjer kan inte vänta längre, säger Valle Karlsson.

Seko varslar om stridsåtgärder i form av total arbetsnedläggelse, strejk för samtliga medlemmar som arbetar inom Telekomavtalets tillämpningsområde på företag och verksamhetsområden. Bland annat handlar det om medlemmar som arbetar på Ericsson, Relacom, ComHem och Teracom. Det handlar i huvudsak om fälttekninker. Läs konfliktmeddelandet med företag uttagna i konflikten.

Stridsåtgärderna träder i kraft i två steg. Steg 1 verkställs den 18 maj klockan 14.00, steg 2 den 22 maj klockan 12.00.

För att konflikten inte ska drabba för samhället avgörande funktioner undantar Seko arbete som krävs för att upprätthålla följande verksamheter under konflikten: trygghetslarm, akut sjukvård, RAKEL, Texttelefoni, P4, SVT:s nyhetssändningar och SÄPO samt för försvaret viktiga tekniska funktioner. Varslet i sin helhet.

Seko har cirka 4 500 medlemmar på detta avtalsområde.

Uppdaterad:
Sidansvarig: Kommunikationsenheten
Kategorier: