Seko avbryter förhandlingarna på telekomområdet

Förhandlingarna på telekomområdet har avbrutits.
– Vi står helt enkelt för långt från Almega. Vi har inte hittat lösningar på vare sig restidsfrågan eller satsningen på minimilön, säger Valle Karlsson, ordförande för Seko.

Sekos jämställdhetssatsning med en minimilön på 20 000 efter två års yrkeserfarenhet vill Almega inte acceptera. Detta krav gynnar framför allt kvinnor på callcenters.

– Det är absurt att en arbetsgivarorganisation år 2017 medvetet hindrar kvinnornas rättmätiga krav på att närma sig männens löner, säger Valle Karlsson.

Arbetsdagar på över tolv timmar
Det visade sig även omöjligt att nå en överenskommelse med Almega i restidsfrågan. Idag har Seko stora grupper fälttekniker som åker i företagets bil direkt från sitt eget hem ut till kunderna. I takt med att företagen lägger anbud på verksamhet med långt geografiskt avstånd tvingas fältteknikerna tillbringa mer och mer av sin fritid i bilen. Tiden på väg till kund räknas nämligen inte in i den ordinarie arbetstiden. Detta gör att en fälttekniker kan få arbetsdagar som överstiger tolv timmar. Först åker de bil i två timmar på väg till kunden, därefter utför de åtta timmars arbetsdag för att avsluta dagen med ytterligare två timmar i bilen.

– Detta otidsenliga system omöjliggör ett normalt familjeliv där man hämtar och lämnar på dagis. Vi har arbetat med den här frågan i en arbetsgrupp i över ett års tid utan att komma överens med Almega. Den här frågan måste lösas nu. Våra medlemmar och deras familjer kan inte vänta längre, säger Valle Karlsson.

Det är nu upp till Sekos förbundsstyrelse att fatta beslut om vilka åtgärder som ska vidtas. Medlemmar uppmananas att hålla sig informerade via seko.se under måndagen.

Uppdaterad:
Sidansvarig: Kommunikationsenheten
Kategorier: