Nya telekomavtalet begränsar restiden

I det nya telekomavtalet finns regler som tvingar arbetsgivarna att begränsa restiden för sina anställda. Här förklarar vi hur.

Publicerad:

Avtalet beskriver tre typsituationer där restid, arbetstid, övertid och jourtid tillsammans inte får överstiga mer än 48 timmar i genomsnitt under en begränsningsperiod om sex månader.

De tre typsituationerna är följande:
• Arbetstagaren utgår från bostaden därför att den arbetscentral (eller motsvarande) där arbetstagaren tidigare var placerad har lagts ner
• Arbetstagaren utgår från bostaden därför att det vid anställningen inte fanns någon arbetscentral (eller motsvarande) att utgå ifrån
• Arbetstagaren utgår från bostaden på arbetsgivarens initiativ och i arbetsgivarens intresse trots att det finns en arbetscentral (eller motsvarande) att utgå i från

Enkelt uttryckt kan man säga att en fälttekniker i dessa tre situationer inte kan ha mer restid och övertid än åtta timmar och femton min i snitt per vecka om de tar ut sin normala semester. En arbetsgivare som tar ut mer tid än så per vecka måste snabbt balansera detta genom att använda mindre övertid och restid andra veckor. Man fyller ganska snabbt denna kvot och regeln gör att en arbetsgivare måste planera sin verksamhet på ett bättre sätt.

Möjlighet till individuella överenskommelser om hemgaragering
Telekomavtalet gör nu klart att enskilda överenskommelser om hemgaragering är separerade från det enskilda anställningsavtalet. Detta innebär att fälttekniker som är missnöjda med villkoren angående hemgaragering kan säga upp dessa avtal utan att riskera sin anställning. Fälttekniker får då istället hämta bilen på arbetsgivarens arbetscentral. Avtalet innehåller också en lista på vad som bör ingå i ett hemgarageringsavtal.

Läs hela avtalet här

Uppdaterad: