Information om Flexpension för Telekomavtalet

Publicerad:

Från och med den 1 november 2017 ska företag som är bundna av Telekomavtalet Seko – Almega betala en kompletterande flexpensionspremie till den som fyllt 25 men inte 65 år. Premien är 0,2 procent när den införs. I samband med lönerevisionen 2018 höjs premien med 0,2 procent till totalt 0,4 procent och vid lönerevisionen 2019 höjs premien med ytterligare 0,3 procent till totalt 0,7 procent. Den långsiktiga målsättningen är att bygga ut avsättningen till den kompletterande flexpensionen till totalt 2 procent.

Anställda kan välja att avstå från den extra avsättningen till flexpension. Seko rekommenderar inte att avstå från extra pensionsavsättning då det saknas garantier för att ett avstående leder till högre lön. I företag som tillämpar individuell lönesättning finns inga garantier för högre lön.

Du kan läsa mer om flexpensionen för telekomavtalet i de två informationsfoldrarna som har tagits fram gemensamt av parterna.

Du kan läsa den översiktliga informationen här

Du kan läsa den fördjupade informationen här

Uppdaterad:
Sidansvarig: Kommunikationsenheten
Kategorier: