Kompletterande information – sjöavtalet

Seko och Sjöfartens Arbetsgivareförbund (SARF) träffade den 19 april en tvåårig överenskommelse om nya löner för Sekos medlemmar inom sjöfarten. Mer information om avtalets innehåll och nya lönerna finns i dokumentet nedan.

Publicerad:

Klicka för öppna eller ladda ner.

Ändringar i löner och allmänna anställningsvillkor (PDF-fil)

Uppdaterad: